Cursus "Opties op de AEX"

10 november 2010     Ans en Piet Brenders

Wij hadden ons als belangstellende ingeschreven voor de optie bijeenkomst van QuantaZ die op 6 november 2010 gehouden werd in Raamsdonkveer van 10:00 tot 12:00 uur. We maken op verzoek van Ad Zwiers een verslag van de bijeenkomst voor zijn website en tevens worden hiervoor foto’s gemaakt en voor plaatsing kan men bezwaar maken.

Ad, een enthousiaste beleggingsexpert en de bedenker van o.a. het QuantaZ-optie-systeem, heette ruim 20 personen welkom onder het genot van koffie met cake. Het was een zeer gemêleerd gezelschap qua beroep, leeftijd, geografische woonplaats, algemene ervaring met beleggen en specifiek met opties en waarschijnlijk ook qua financiële ruimte om te beleggen.

Ad gaf aan dat je beleggingsbeslissingen kan baseren op gevoel, voorspellingen en verwachtingen op basis van kennis van de markt. Hieraan kleven bezwaren, wat werd verduidelijkt aan de hand van een eerlijk antwoord op de vraag : “Wat doet de rente komend jaar?” aan een oud- voorzitter van een grootbank: “Ook dit jaar doen we een voorspelling in ons jaarverslag maar als je kijkt naar onze voorspelling van vorig jaar, moet je constateren dat onze rente experts er toen flink naast zaten.”

Na wat algemene informatie legt Ad de basistheorie van call opties uit aan de hand van recente AEX (optie) koersen. Enkele kreten hierbij zijn optiecontract (heeft betrekking op 100 aandelen), koers, premie, tijdswaarde, (deep) in the money, at the money, out of the pocket, vervaldag opties (3e vrijdag van de maand) en vangnetconstructie (winst 15 %). Diverse vragen werden beantwoord en ondanks de vele nieuwe begrippen voor ons was het toch een duidelijk en te begrijpen verhaal.

Hierna krijgt Albert Brinkman, financieel adviseur bij een bank, het woord die dezelfde theorie behandeld met betrekking tot put opties op de AEX. Door zijn voorbeelden, uitleg en beantwoorde vragen wordt de theorie nog duidelijker en is er voldoende basis voor onderlinge gesprekken tijdens de koffie.

Na de koffie wordt via het QuantaZ-optie-systeem uitgelegd wat het betekent indien de werkelijke AEX indexwaarde de door het QuantaZ model berekende AEX indexwaarde “kruist” of wanneer er 15 % winst is gemaakt op een uitstaande optie. De werkelijke AEX indexwaarde wordt berekend aan de hand van koersen van 25 aandelen in een vaste verhouding per jaar en deze koersen wisselen dagelijks door vraag/aanbod en sentiment in de markt. De QuantaZ AEX richtkoers wordt door een model van Ad Zwiers berekend op basis van historische koers gegevens.

Indien de AEX waarde om 17:15 uur de voorspelde QuantaZ AEX richtkoers kruist naar boven worden de evt. in bezit zijnde put opties direct verkocht en de vooraf geadviseerde call opties gekocht. Bij een kruising naar beneden worden evt. in bezit zijnde call opties direct verkocht en de vooraf geadviseerde put opties gekocht. Bij een aankoop advies streeft Ad naar een optie contractwaarde van ongeveer € 2.000,-- en beleggers zijn vrij om evt. meerdere opties te nemen.

Bij de uitleg van het QuantaZ-optie-systeem worden naast de winst kansen in een stijgende of dalende markt, ook de risico’s aangeven en dat het model de beste resultaten geeft indien de AEX echt afwijkt van de QuantaZ AEX richtkoers. Het nadeel van het QuantaZ optie model is dat er veel aan- en verkooptransacties zijn indien de AEX schommelt rondom de richtkoers waarbij de winstkansen tevens minimaal zijn.

De al bestaande afnemers van het QuantaZ-optie-systeem onderschrijven de voor- en nadelen van het model en bevestigen dat er sinds de start in januari 2010 een heel goed resultaat is behaald. De vooraf ontvangen XLS met transactiegegevens laat een rendement zien van 60 %. Deze beleggers adviseren om strikt te handelen conform vooraf genomen uitgangspunten en eerst ervaring op te doen met het model en optie systematiek voordat je met grote(re) bedragen in opties gaat beleggen.

Hierna geeft Vincent Hendriks informatie over zijn ervaringen met de optiehandel in Royal Dutch. Aan de hand van een voorbeeld legt hij uit hoe je met behulp van “premie slurpen” ook aanzienlijk inkomen kunt verdienen met opties. Zijn uitgangspunten zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van het QuantaZ-optie-systeem. Ook is hij in samenwerking met Ad bezig om aanvullende diensten te ontwikkelen zoals uitvoering van de geadviseerde aan- en verkooptransacties om 17:15 uur als de koersontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

Na beantwoording van vragen sluit Ad de ochtend af met de mededeling dat er nog meer informatie ochtenden georganiseerd gaan worden rondom opties, QuantaZ-optie-systeem en daaraan gerelateerde zaken.

Voor ons was het een leerzame ochtend en wie weet wat de toekomst brengt. Bij voortzetting van de al behaalde resultaten van het Quantaz-optie-systeem is er altijd sprake van een goed instapmoment.

Terug naar reacties

^ Naar boven