ZAEX

 

 

Klik hier om de XLSX te downloaden

 

 

Het downloaden van gegevens van QuantaZ is alleen voorbehouden aan

abonnees van QuantaZ. Indien u downloadt zonder toestemming van QuantaZ,

zal dit beschouwd worden als een strafbaar feit en zal aan het emailadres en het

daarbijbehorend ip-adres door de advocaat van QuantaZ een bijpassende geldelijke

sanctie worden opgelegd conform de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd 

bij de rechtbank te Breda. Deze sanctie bedraagt € 25.000,00.

^ Naar boven