AVG privacymededeling

Mei 2018

QuantaZ (hierna aangeduid als: QZ) is de naam van een kwantitatief optieprogramma en biedt diensten aan op abonnementsbasis en is tevens een vraagbaak voor met name het QuantaZ- optiesysteem. Door de aard van onze dienstverlening heeft QZ bepaalde gegevens van u en/of uw organisatie.

 

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten van QZ u of uw organisatie gebruikt. Daarom koppelen wij soms de informatie die wij hebben als u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we uw vragen, meldingen en klachten, snel en goed oppakken.

 

QZ informeert u en/of uw organisatie graag persoonlijk. Deze informatie bestaat uit een nieuwsbrief die u elke dag zeer concrete informatie geeft over wat u met de positie zou kunnen doen. We sturen u bijvoorbeeld een e-mail met een persoonlijke aanbieding wanneer u kosteloos kunt deelnemen aan ons seminar of wanneer wij een cursus aanbieden waaraan u met korting kunt deelnemen. Ook daarvoor verwerken we gegevens van u of uw organisatie.

 

Bij de verwerking van die gegevens staat het belang van u of uw organisatie voorop. U moet er iets aan hebben.

 

Onze belofte:

  • QZ is zorgvuldig met uw gegevens of die van uw organisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij QZ veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
  • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
  • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u de mogelijkheid om gegevens in te zien en aan te passen.
  • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u over uw privacy hebt gemaakt.

 

Diensten en uw rechten

In deze privacymededeling hebben wij voor u of uw organisatie op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij verwerken en welke invloed u daar zelf op heeft. Deze privacymededeling is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een overzicht hiervan treft u hieronder aan.

 

Deze privacymededeling geldt voor alle gegevens die QZ van u en/of uw organisatie verwerkt voor diensten die QZ in Nederland aanbiedt. En voor alle gebruikers van de websites van QZ.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Alle labels van QZ voeren hetzelfde privacybeleid. Zo weet u altijd waar u aan toe bent als u een overeenkomst sluit met QZ.

Uw gegevens worden verwerkt door de organisatie met wie u de overeenkomst hebt gesloten voor de dienst die u afneemt. Neemt u bijvoorbeeld een dienst af van QuantaZ dan is QuantaZ de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

 

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

In onderstaand algemeen overzicht staan de belangrijkste gegevensverwerkingen. Het doel van het overzicht is om u in één keer een goed beeld te geven van de gegevens die we van u en/of van uw organisatie verwerken als u onze diensten gebruikt. Er staat ook welke keuzes u zelf kunt maken.

 

Voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens beroepen we ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld voor onze dienstverlening: het geven van dagelijkse informatie over wat u met uw positie zou kunnen doen
  • Gerechtvaardigd belang zoals het verbeteren van onze diensten, het voorkomen van fraude, marketing en verkoop
  • Toestemming, bijvoorbeeld om persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die QZ van u heeft

 

Hoe worden uw gegevens binnen QZ gedeeld

 

Dienstverlening:

Wanneer u meerdere diensten van ons gebruikt dan koppelen wij informatie om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij uw vragen, meldingen en klachten snel en goed afhandelen.

Verbetering dienstverlening, aanbiedingen:

Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren. En om onze diensten aan te kunnen passen aan wat onze afnemers willen. We kunnen de informatie ook gebruiken om u informatie te sturen, bijvoorbeeld een aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Natuurlijk respecteren we daarbij de keuzes die zijn gemaakt rondom uw privacy.

Wilt u niet dat uw gegevens voor dit doel gecombineerd worden? Dan kun u dit aangeven door bezwaar tegen delen van gegevens binnen QZ te maken.

 

Wat doen we niet

QZ verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

 

Wat doen we wel

Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en strategische partners:

QZ schakelt soms derde partijen in bij bepaalde diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw gegevens, dan heeft QZ de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als QZ met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van uw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

 

Verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten:

QZ is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Dat kan zijn de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor controle of een gerechtelijk onderzoek.

 

Welke rechten heeft u

 

Inzage:

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

 

Dit kunt u op verschillende manieren doen. Wilt u inzage in de informatie die we u hebben gegeven. Dan verwijzen wij u in de eerste plaats naar de correspondentie die u daarvoor van ons hebt ontvangen per mail, brief of ander communicatiemiddel. Ook kunt u daarvoor uw gespecificeerde factuur bekijken.

 

Kun u de informatie die u zoekt daarin niet vinden, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. U kunt de brief sturen naar adres dat bij ‘contact’ op onze website www.quantaz.nl/contact/ staat. We kunnen u daarvoor maximaal € 50 aan administratiekosten in rekening brengen.

 

Wijzigen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. U krijgt dan binnen 6 weken schriftelijk antwoord van ons.

 

Bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door QZ als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor verkoopactiviteiten. Dit doet u door hiervoor contact met ons op te nemen door een brief sturen te sturen naar het adres dat bij ‘contact’ op onze website www.quantaz.nl/contact/ staat.

 

Wilt u niet dat QZ uw gegevens deelt met andere QZ bedrijfsonderdelen dan kunt u op dezelfde wijze als hiervoor beschreven daartegen bezwaar maken. U krijgt binnen 6 weken van ons een schriftelijk antwoord.

 

U kunt bezwaar maken tegen benadering door QZ voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

U kunt verdere commerciële benadering via mail ook voorkomen door de instructies te volgen die worden gegeven in de e-mails die u ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kunt u voorkomen door het keuzemenu van het bel-me-niet Register te gebruiken, nadat u door QZ gebeld bent. Na afloop van het gesprek geeft u daarin aan dat u niet meer door QZ gebeld wilt worden. We zullen dat bezwaar zo snel mogelijk verwerken. Omdat er wat tijd voorbij kan gaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt kan het in die periode gebeuren dat u toch nog benaderd wordt.

 

Rechten:

U heeft in bepaalde situaties recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft QZ dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. QZ verwijdert uw gegevens dan.

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die QZ van u heeft. Zo kunt u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere dienstverlener van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan QZ vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP: autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

^ Naar boven