Programma

Hoe werkt het programma? 

QuantaZ is geen technisch analyseprogramma maar het is een kwantitatief programma. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met een analyse van tijdreeksen. Alleen getallen spelen een rol.

In de dagelijkse berichtgeving wordt wel eens gesproken in technische termen maar er worden op basis daarvan geen beleggingsbeslissingen genomen.

Empirisch beleggen

QuantaZ belegt empirisch. Dat wil zeggen dat er niet wordt uitgegaan van verwachtingen maar van analyse van de economische werkelijkheid. (lees "beurs"- werkelijkheid).

QuantaZ-indicator

Zodra de QuantaZ-indicator aangeeft dat de beurs significant aan het stijgen gaat dan worden er meteen calls gekocht. QuantaZ geeft dan exact aan welke calls dat zouden kunnen zijn. De opties hebben met elkaar gemeen dat er in de premie altijd een substantiële portie intrinsieke waarde aanwezig is. Meestal kost een contract ongeveer € 1800,00 Er zijn echter ook mini-contracten die een waarde hebben van 1/10 deel van een standaardcontract. Zo kan men ook 1 mini-contract kopen, of 2 of 3 ....

Vrijheid blijheid

Het staat de abonnee natuurlijk vrij om zelf te bepalen hoeveel contracten er gekocht worden. QuantaZ adviseert echter om gedurende het eerste half jaar slechts 1 of enkele mini-contracten aan te kopen. Dit om het systeem goed te leren kennen in de praktijk. Daarna wordt geadviseerd om het aantal contracten eventueel verder uit te breiden.

QuantaZ stemmingsindicator

Naast de QuantaZ-indicator die aangeeft of er een optie gekocht kan worden, heeft QuantaZ ook nog een zelfontwikkelde stemmingsindicator. Deze geeft kwantitatief aan hoe de stemming op de beurs is en speelt een voorwaardelijke rol. Zo worden er alleen calls gekocht indien de stemmingsindicator ook positief is.

Zodra er een winstpositie is ontstaan wordt deze zo lang mogelijk aangehouden. Het staat de abonnee natuurlijk geheel vrij om zijn positie te sluiten wanneer hij dat wil. QuantaZ heeft daarover geen enkele zeggenschap.

 

^ Naar boven